Programok

Aktuális programok

Az Új Ezredév Alapítvány az alapító okiratában foglalt fő tevékenységi köröknek megfelelően, 2005 óta vesz részt erdélyi örökség- és műemlékvédelmi tevékenységekben.
Eddigi legfontosabb programja és eredménye a 2009 óta zajló

  1. Bögözi Református Műemléktemplom Komplex Restaurálási Program
  2. Dálnoki Református Műemléktemplom Komplex Restaurálási Program

Bögözi Református Műemléktemplom Komplex Restaurálási Program

A bögözi műemlékvédelmi program azon kevés civil kezdeményezésű és koordinálású program közé tartozik, ahol tisztán helyi és civil kezdeményezés alapján egy teljes, komplex restaurálási program valósulhatott meg nagyjából tíz év alatt.

Az Új Ezredév Alapítvány 2008 végétől önerőből kezdte el finanszírozni az előzetes felméréseket és az engedélyeztetési dokumentáció összeállítását, valamint az engedélyeztetési eljárást. A restaurálási előmunkálatok és kivitelezési munkák teljes szakmai koordinálását a kezdetektől Benczédi Sándor műemlékvédelmi szakmérnök, a bögözi helyreállítási program vezető tervezője végezte. A bögözi református műemléktemplom teljes hivatalos restaurálási költsége – a 2018. decemberben aktualizált költségvetés és 2019. év végi teljes befejezéssel tervezett restaurálási terv szerint– hozzávetőleg 770.000 euró. A 2008 végén indult és immár több, mint tíz éve tartó munka során önzetlen civil közreműködés és támogatás, szakmai szervezeti hozzájárulások, román (Román Kulturális Minisztérium, Hargita Megye Tanácsa)és magyar állami támogatások (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Művészeti Akadémia), magyarországi (Szerencsejáték Zrt.) és romániai céges támogatások és nem utolsó sorban a templomukért áldozni és áldozatot is vállalni képes bögözi lakósok tették lehetővé a folyamatos előrelépést és értékmentést.

2011 és 2014 között került sor a templom teljes restaurálására, melynek keretében restaurálásra és konzerválásra kerültek a templom falképei, a régészeti feltárás keretében megtalált ólomüvegablak-leletek alapján új ólomüvegablakok ékesítik a templomot, s a kőrestaurálási feladatok mellett a teljes tetőszerkezet konzerválása és megújulása is bekövetkezett. 2015 – 2016 folyamán megújult a kazettás mennyezet, majd ezt követően 2017 májusára elkészült a teljes fa bútorzat restaurálása is. Várhatóan 2019 végére készül el a templom udvarán lévő műemlék sírkert (kőrestaurálási munkák), s nyeri el végleges formáját a templom védőfala, műemléki környezete is.


2018. nyarától az Alapítvány egy másik, kiemelten fontos erdélyi magyar műemlék restaurálási programjában, a

Dálnoki Református Műemléktemplom Komplex Restaurálási Program

megvalósításában is részt vesz.

2018-2020 között Romániában, Kovászna megyében négy fontos háromszéki magyar műemléket restaurálnak uniós forrásból, a Regionális Operatív Program 2014–2020 között elérhető alapjaiból. A program keretében a dálnoki református műemléktemplom komplex restaurálására 2.700.000 lej – jelenlegi árfolyamon számolva 191.500.000 forint – használható fel a következő 2 évben. Az uniós finanszírozásból ugyanakkor sajnos nincs mód fedezni a restaurálási program elengedhetetlen részét képező előkészítési tevékenységeket: a különböző restaurálási szaktervek elkészítését és az alapnak számító régészeti feltárást-kutatást.

2019. folyamán az Alapítvány részvételével és támogatásával, a Dálnoki Református Műemléktemplom Komplex Restaurálási Program keretében készülnek el a Dálnoki Református Műemléktemplom restaurálási szaktervei (falképrestaurálás, kő- és festett farestaurálás) és kerül sor a templombelső teljes régészeti feltárására, ezt követően pedig már sor kerülhet a komplex restaurálási tevékenységre is. A restaurálási előmunkálatok és kivitelezési munkák teljes szakmai koordinálását Benczédi Sándor műemlékvédelmi szakmérnök, a dálnoki restaurálási program vezető tervezője végzi.