Programok

This movie requires Flash Player 9

Aktuális programok

  1. A bögözi református műemléktemplom restaurálási munkálatai 2012-2014
  2. Budapest-Józsefvárosi helytörténeti kutatási program 2012-2014

A bögözi református műemléktemplom restaurálási munkálatai 2012-2014

A bögözi református műemléktemplom teljes hivatalos restaurálási költsége – a 2013. decemberben aktualizált költségvetés szerint - hozzávetőleg 600.000 euró. Az Alapítvány – magánszemélyek és cégek adományaiból és támogatásaiból az elmúlt öt év folyamán biztosította a szükséges pénzforrásokat a restaurálási munkák elkezdéséhez nélkülözhetetlen előtanulmányok és tervdokumentációk elkészítésére, az engedélyeztetési eljárásra és a tényleges restaurálási gyakorlat helyszíni előkészítésére, és a tényleges kivitelezési munkálatokra.

A templom komplex helyreállítását célzó kivitelezési munkák 2012 tavaszán elkezdődtek, s 2013 végére szinte teljes mértékben el is készültek. 2012 folyamán került sor a középkori falképek restaurálására, a nemzetközi hírű freskók ünnepélyes átadását 2012. november 24-én szervezte meg az Alapítvány.

2013 folyamán került beütemezésre a műemléktemplom komplex restaurálásának következő nagy fázisa: a festett fa bútorzat és kazettás mennyezet konzerválása és restaurálása, mely munkafázis szorosan összefügg a templom födémszerkezeti elemeinek a konzerválásával, megerősítésével. Ezzel párhuzamosan indult el a kőrestaurálási tevékenység, a falkutatás és belső szentély régészeti feltárása is.

2013. augusztus 1. és 2013. december 31. között a komplex helyreállítás keretében – ahhoz kapcsolódóan – elkészültek a kihagyhatatlan kőrestaurálási munkák, a belső régészeti feltárások, valamint a fennmaradó falképkutatások és falképrestaurálási munkálatok.

2014-ben a restaurálási program keretében folytatódott a műemléktemplom komplex helyreállítása. A román kulturális tárca által a hátralévő építészeti kivitelezésre megítélt támogatásból 2013 végére a munkálatok nagy részét sikerült elvégezni, s ehhez kapcsolódóan további restaurálási munkálatok is megvalósulhattak: örömteli eseményként több területről is érkeztek támogatások a program folytatásához, s ezek révén elkezdődhettek – s némely esetben be is fejeződhettek – a műemléktemplom kőrestaurálási, farestaurálási, falkép-kutatási és belső-régészeti munkálatai.

2014 folyamán került beütemezésre a műemléktemplom komplex restaurálásának következő nagy fázisa: a festett fa bútorzat egy része (szószék, bejárati ajtó, Úr Asztala) és a kazettás mennyezet konzerválásának és restaurálásának előkészítése, elkezdése.

A farestaurálási munkálatok mellett 2014-ben került sor az ólomüveg ablakok pótlására és restaurálására, valamint az ehhez a munkafázishoz kapcsolódó kőrestaurátori munkák elvégzésére is.
A 2014-es munkák bemutatására 2014. november 15-én került sor, a IV. Bögözi református műemléktemplom komplex restaurálási program – Épített örökségünk védelme a Kárpát-medencében találkozó keretében.

Jelenleg az Alapítvány a komplex restaurálási program további fázisainak költségvetési fedezetét igyekszik előteremteni a 2014-2015-ös időszakra. A hátralévő munkák közül az adott időszakra az alábbiak kerültek ütemezésre:

  • kazettás mennyezet restaurálása, festett fa bútorzat további részeinek restaurálása
  • további kőrestaurálási feladatok elvégzése
  • a gyenge állagú sírkövek konzerválása és a kőtár kialakítása a közösségi ház templomudvar felöli tornácán, a nagyméretű sírkövek visszahelyezése.

Budapest-Józsefvárosi helytörténeti kutatási program 2012-2014

A program keretében az Alapítvány egy Budapest – Józsefvárosi helyszínű, 1956-os történelmi témájú kutatási programot tervez. A program elsődleges célja, hogy részletesen feltérképezze és beazonosítsa az 1956-os forradalom- és szabadságharc helyi összecsapásainak helyszíneit, gócpontjait, esetlegesen tömegsírjait, áldozatait.

A kutatást az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az Alapítvány dr. M. Kiss Sándor történész, intézetvezető egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének vezetője, – az említett témakör avatott szakértője – szakmai támogatása és irányítása alatt végzi..

2013-ban is folytattuk a Budapest – Józsefvárosi helyszínű, 1956-os történelmi témájú kutatási programunkat, melynek keretében adatgyűjtési – kutatási tevékenységet folytattunk.