2010. évi programok

  1. A bögözi református műemléktemplom restaurálási előmunkálataiBeszámoló

1. A bögözi református műemléktemplom restaurálási előmunkálataiBeszámoló

  • 2009 nyarától az Alapítvány megbízásából a sepsiszentgyörgyi székhelyű Atelier M Srl. irányításával megkezdődtek a bögözi református templom restaurálási feladataihoz nélkülözhetetlen helyszíni felmérések és vizsgálatok, 2009 ősz-tél folyamán pedig elkészültek a vizsgálatokból összeállított szakhatósági engedélyeztetési előtanulmányok.
  • A több szakterületre is kiterjedő munkálatok összehangolását, koordinálását Benczédi Sándor Europa Nostra-díjas műépítész vállalta el és végzi jelenleg is.

Az előtanulmányok elkészítésének költségeit az Új Ezredév Alapítvány célirányú támogatói felajánlások és adományok révén tudta fedezni.

  • A műemlékvédelmi tevékenység közepette az Alapítvány hatékony együttműködést alakított ki a sepsiszentgyörgyi székhelyű Keöpeczi Sebestyén József Műemlékvédő Társasággal, az együttműködés eredményeként NKA támogatással valósulhatott meg a műemlék templom műszaki felmérése 2009 augusztusában.

A közigazgatás – szakma – civil szféra hatékony együttműködésének köszönhetően 2009 októberében Hargita megye Tanácsa jelentős összeggel támogatta a restaurálási tevékenység előtt feltétlenül szükséges vízelvezetési munkálatokat.

  • 2010-ben reményeink szerint végre elkezdődik a tényleges restaurálási munka, melynek első lépcsőjében megvalósulhat a nemzetközi szinten is híres falfreskó konzerválása – restaurálása. A restaurálási munkákhoz minden segítséget, hozzájárulást szívesen fogadunk!