Dálnoki Református Műemléktemplom

Restaurálási Program 2018-2020

A ma is álló, Szent Katalin tiszteletére emelt templom építését az 1400-as évek elejére datálják.
 
A templom a késő gótikus időkben nagy építkezések színtere volt; ezek befejezésének időpontját a feliratok szerint 1526-ra tehetjük.

A nemzetközileg is számon tartott műemléktemplomot a háromszéki templomok gyöngyszemének is nevezik több korból származó, többféle írásmóddal készült feliratai miatt.

A templom egyedülállóságát hangsúlyozza építészeti megoldása: a poligonális nyugati lezárás is.

2018-2020 között Romániában – ezen belül is Erdélyben, Kovászna megyében – négy fontos háromszéki magyar műemléket restaurálnak európai uniós forrásból, a Regionális Operatív Program 2014–2020 között elérhető alapjaiból.

A program keretében a dálnoki református műemléktemplom restaurálására 2.700.000 lej – jelenlegi árfolyamon számolva 191.500.000 forint – fordítható a következő 2 évben.

Az uniós finanszírozásból sajnos nincs mód fedezni a restaurálási program elengedhetetlen részét képező előkészítési tevékenységeket: a különböző restaurálási szaktervek elkészítését és az alapnak számító régészeti feltárást-kutatást.

2019. folyamán az Alapítvány részvételével és támogatásával készülnek el a Dálnoki Református Műemléktemplom restaurálási szaktervei (falképrestaurálás, kő- és festett farestaurálás) és kerül sor a templombelső teljes régészeti feltárására, ezt követően pedig már sor kerülhet a komplex restaurálási tevékenységre is.

A restaurálási előmunkálatok és kivitelezési munkák teljes szakmai koordinálását Benczédi Sándor műemlékvédelmi szakmérnök, a dálnoki restaurálási program vezető tervezője végzi.

Az előkészítési fázis keretében elkészülő szaktervek és a templombelső teljes régészeti feltárását követően reményeink szerint már 2019. második felében elkezdődhet a dálnoki református műemléktemplom teljeskörű restaurálása.

Támogatóink:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

Innopod Solutions Kft.

Paulinyi- Reith & Partners Zrt.