Civil Műemlékvédelmi Kézikönyv 2015

A műemlékvédelem terén történő tevékenykedés és az utóbbi évek több programja eredményeképpen alakult ki együttműködés a magyarországi, újpesti székhelyű, döntően helyi érdekeltségű Polgári Újpestért Alapítvány, a sepsiszentgyörgyi székhelyű, döntően erdélyi érdekeltségű Keöpeczi Sebestyén József Műemlékvédő Társaság és a magyarországi – de jelenleg döntően Erdélyben műemléket restauráló ‐ Új Ezredév Alapítvány között.

Az együttműködés jelenlegi fázisában a tapasztalatcsere és a későbbi hatékonyabb érdekérvényesítési és műemlékvédelmi gyakorlat közös platformjának feltérképezése van folyamatban.
A tapasztalatcsere első lépcsőjeként az együttműködő civil szervezetek közösen tekintik át a magyarországi és romániai – erdélyi műemlékvédelmi gyakorlatokat és tendenciákat, s egyben működő gyakorlatok révén próbálnak felvázolni hosszú távú, tervezhető civil értékmentő programokat.

Működő gyakorlatként került az együttműködés előterébe 2015. elején az Új Ezredév Alapítvány restaurálási programja.
A „Bögözi Református Műemléktemplom Komplex Restaurálási Program” több mint 10 éves időtartama alatt minden olyan elemet felvonultatott és felvonultat, amellyel jelenleg a civil műemlékvédő szervezetek Magyarországon és a határon túli magyar területeken találkozhatnak. Az együttműködő felek közös ötleteként fogalmazódott meg egy olyan kiadvány megjelentetése, amely – azon túl, hogy tájékoztatja az érdeklődő közvéleményt az újabb műemlékvédelmi – civil kezdeményezésekről és együttműködésekről – konkrét, civil kezdeményezésre indult és lefolytatott restaurálási gyakorlatot is bemutat, mintegy lehetséges, követhető modellként.
Az alábbiakban olvasható kiadvány az együttműködés első kézzelfogható eredménye, melyet remélhetőleg sok sikeres, értékmentő program fog követni.

Civil Műemlékvédelmi Kézikönyv 2015

Letöltés »