III. Épített örökségünk védelme a Kárpát-medencében találkozó

Bögözi református műemléktemplom komplex restaurálási program

III. Épített örökségünk védelme a Kárpát-medencében találkozó

Bögöz, 2013. november 15-17.

Az Új Ezredév Alapítvány hagyományos módon évente rendez szakmai konferenciát a bögözi református műemléktemplom helyreállításának minden fontosabb elvégzett szakasza után.

2013-ban a restaurálási program keretében folytatódott a műemléktemplom komplex helyreállítása.

A román kulturális tárca által a hátralévő építészeti kivitelezésre megítélt támogatásból a munkálatok kb. 80%-át sikerült elvégezni és reményünk szerint december hónap folyamán megtörténik a munkálatok átadása is.

Örömteli eseményként több területről is érkeztek támogatások a program folytatásához, s ezek révén elkezdődhettek a műemléktemplom kőrestaurálási, farestaurálási, falkép-kutatási és belső-régészeti munkálatai.

A műemlék művészeti tartozékainak restaurálását szolgáló, fent említett támogatásokból sikerült elvégezni a szentély régészeti kutatását, valamint a 2013-ban is folytatott falkutatást és az ennek eredményeként előkerült falfeliratok, külső freskó töredékek és a két románkori ablak restaurálását. A folyamatban levő kőrestaurálás 2013-ban kizárólag az építészeti kivitelezéshez kapcsolódó munkálatokra szorítkozott, ezeket a kőrestaurálási munkákat szintén december hónap folyamán szándékozunk átadni. Folyamatban vannak a festett faberendezés részleges restaurálási munkálatai is, de ezek nagymértékben függnek a többi kivitelezési és restaurálási munkálattól, így ezen restaurálási folyamat tervezett határideje 2014 március.

A 2013-ban elvégzett restaurálási munkálatok folytatásának szűkségszerűsége és a további pénzügyi támogatás lehetőségei szintén a konferencia szerves részét képezik.

A konferencia témája tájékoztatás és felhívás is volt egyben. Tájékoztatott az elvégzett munkáról, de ugyanakkor figyelemfelkeltő céllal népszerűsítette az épített örökségvédelem területén zajló civil kezdeményezéseket. Az említett civil műemlékvédelmi kezdeményezések a biztos kézzel irányított szakmai háttér mellett biztos anyagi hátteret is igényelnek: a konferencia keretében örömmel mutattuk be támogatóinkat, segítőinket, általuk komoly reményeket fűzünk-fűzhetünk  a támogatások eredményes és sikeres folytatásához.

A helyreállításban résztvevő szakemberek és az anyagi fedezetet biztosító intézmények képviselői közösen vették számba az elvégzett munkálatokat és vázoltak fel lehetséges alternatívákat a folytatás mikéntjéről.

A rendezvényen részt vett és előadást is tartott Dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A rendezvényen részt vett továbbá Nagytiszteletű Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese és Antal István, a román szenátus állandó UNESCO bizottságának tagja is.

A műemlékvédelmi konferencia időpontja 2013. november 16., helyszíne Bögöz, Református Műemléktemplom és Kisiskola előadóterem (Bögöz, Fő út 27., a Református Műemléktemplom mellett), a kezdési időpont 10.00 óra.

Részletes programterv mellékelve.

Budapest – Szokolya, 2013. október 14.